HUKMDORLAR

Muhammad Amin Inoq

Muhammad Amin Inoq Xiva xonligini idora qilgan qo‘ng‘irot sulolasi asoschisi. Inoqlardan Muhamad Amin inoqlik lavozimiga ko‘tarilgan. Turkmanlarning yovmut va chovdur qabilalariga qarshi kurash olib borgan, lekin muvaffaqiyatsizlikka uchrab Buxoroga, Doni

G‘oyib ibn Botir

G‘oyib ibn Botir Xiva xoni. U inoqlar nufuzini yo‘qotish payida bo‘lib, o‘zbek qabilalariga qarshi kurashdi. O‘zbek qabilalari G‘oyibning ukasi Abdulla boshchiligida xonga qarshi qo‘zg‘olon ko‘tardilar. Qo‘zg‘olonga Buxoro xoni Muhammad Rahimxon aralashdi

Elbarsxon II

Elbarsxon II (?-1739 yil 27-noyabr) (1728-1739) Xiva xoni. Shohniyozxon o‘g‘li. Uning hukmronligi davrida Xiva xonligida siyosiy ahvol keskinlashadi. 1736 yil Sherg‘ozixonning katta Erg‘ozi sulton Shohobodda unga qarshi kurash boshlagan. Xonlikdagi

Sherg‘ozixon

Sherg‘ozixon Xiva xoni. Shayboniylardan. Jonto‘raxonning o‘g‘li. Madrasada tahsil olgan. 1715 yil Yodgorxon vafotidan so‘ng, Buxorodan keltirilib Xiva taxtiga o‘tqazilgan. Sherg‘ozixonga qarshi Orol bo‘yida yashovchi qoraqolpoqlar Ishimxon boshchiligida i

Anushaxon

Anushaxon Abulmuzaffar Muhammad Xiva xoni, Shayboniylardan. Abulg‘ozi Bahodirxonning o‘g‘li. Buxoro xoni Abdulazizga qarshi jang (1657 yil)da qahramonlik ko‘rsatib, jang taqdirini xivaliklar foydasiga hal qilgan va otasini o‘limdan saqlab qolgan. Uning qo

Abulg‘ozi Bahodirxon

Abulg‘ozi Bahodirxon Xiva xoni, shayboniylar sulolasidan, tarixchi va tabib. Abulg‘ozi Bahodirxonning og‘alari Habash sulton va Elbars sulton otalari Arab Muhammadxonni yengib, uni Qum qal’asiga qamadilar. Otasining tarafdorlari bo‘lgan katta og‘asi Asfan