HUKMDORLAR

​​​​​​​Amir Said Olimxon ibn Abdulahad

​​​​​​​Amir Said Olimxon ibn Abdulahad Mang‘itlardan bo‘lgan Buxoro amiri. Peterburgdagi Nikolayev (pajlar) korpusida ta’lim olgan (1893-96). 1898 yil Qarshi, valiahd sifatida Karmana bekliklariga hokim bo‘lgan. Otasi vafotidan so‘ng 1910 yil 24-dekabrda

Amir Abdulahad ibn Amir Muzaffarxon

Amir Abdulahad ibn Amir Muzaffarxon Mang‘itlardan bo‘lgan Buxoro amiri. Uning davrida Chor hukumati Buxoroda rus siyosiy agentligi ta’sis etib (1886 yil), Turkistonda, jumladan, Buxoro xonligini xom-ashyo ba’zasiga aylantirish va bu yerdagi boyliklarni Ro

Amir Muzaffar ibn Nasrulloxon

Amir Muzaffar ibn Nasrulloxon

Amir Nasrulloxon ibn Amir Haydar

Amir Nasrulloxon ibn Amir Haydar Mang‘itlar sulolasidan bo‘lgan Buxoro amiri. Otasi Amir Haydar hukmronligi davrida Qarshida hokimlik qilgan. 1826 yili Amir Haydar vafot etgach bir necha oy mobaynida Nasrulloning ikki akasi – Husayn va Umar almashinildi.

Amir Haydar

Amir Haydar ibn Shohmurod Mang‘itlardan bo‘lgan Buxoro amiri. Uning hukmronlik yillarida mamlakatda notinchlik hukm suradi, ya’ni markaz va viloyatlar hamda kechagina viloyat maqomida bo‘lgan, lekin endilikda alohida siyosiy birlik – xonlikka aylangan Xiv

Amir Shohmurod ibn Doniyolbiy

Amir Shohmurod ibn Doniyolbiy Buxoro amiri. Mang‘itlardan bo‘lgan. Yoshligidan xudojoy, porso bo‘lib o‘sgan. Madrasani bitirib darvishlik suluki soliklaridan biriga aylanadi. Shuning uchun xalq uni hurmat bilan “amiri ma’sum” (begunoh amir) unvonini berga