HUKMDORLAR

Eltuzarxon

Eltuzarxon Xiva xoni, Muhammad Amin inoqning nabirasi. Qo‘ng‘irotlar sulolasidan. Eltuzar davrida chetdan chaqirilgan soxta xon Abulg‘ozi taxtdan tushirib, o‘ziga xon unvonini qabul qiladi (1804 yil). Shundan keyin, qo‘ng‘irot qabilasi Xiva xonligi taxtin

Avaz Muhammad Inoq

Avaz Muhammad Inoq Avazbiy Xiva xoni. Qo‘ng‘irotlar sulolasidan. Muhammad Amin inoqning o‘g‘li. Inoqlardan. Avaz xon avlodidan bo‘lmagani uchun taxtni qo‘g‘irchoq xonlar orqali boshqarganlar. Avaz Muhammad inoq hukmronligi davrida Xiva xonligini iqtisodiy

Muhammad Amin Inoq

Muhammad Amin Inoq Xiva xonligini idora qilgan qo‘ng‘irot sulolasi asoschisi. Inoqlardan Muhamad Amin inoqlik lavozimiga ko‘tarilgan. Turkmanlarning yovmut va chovdur qabilalariga qarshi kurash olib borgan, lekin muvaffaqiyatsizlikka uchrab Buxoroga, Doni

G‘oyib ibn Botir

G‘oyib ibn Botir Xiva xoni. U inoqlar nufuzini yo‘qotish payida bo‘lib, o‘zbek qabilalariga qarshi kurashdi. O‘zbek qabilalari G‘oyibning ukasi Abdulla boshchiligida xonga qarshi qo‘zg‘olon ko‘tardilar. Qo‘zg‘olonga Buxoro xoni Muhammad Rahimxon aralashdi

Elbarsxon II

Elbarsxon II (?-1739 yil 27-noyabr) (1728-1739) Xiva xoni. Shohniyozxon o‘g‘li. Uning hukmronligi davrida Xiva xonligida siyosiy ahvol keskinlashadi. 1736 yil Sherg‘ozixonning katta Erg‘ozi sulton Shohobodda unga qarshi kurash boshlagan. Xonlikdagi

Sherg‘ozixon

Sherg‘ozixon Xiva xoni. Shayboniylardan. Jonto‘raxonning o‘g‘li. Madrasada tahsil olgan. 1715 yil Yodgorxon vafotidan so‘ng, Buxorodan keltirilib Xiva taxtiga o‘tqazilgan. Sherg‘ozixonga qarshi Orol bo‘yida yashovchi qoraqolpoqlar Ishimxon boshchiligida i