HUKMDORLAR

OʻZBEKISTON HUKMDORLARI

Qadimgi Xorazm davlati
(qadimgi davrdan XIII asr o‘rtalarigacha)
(siyovushiylar, afrig‘iylar, ma’muniylar, oltintoshular, anushteginiylar)

Qadimgi xorazmshohlar (siyovushiylar)
● Kayxusrav (taxminan mil. avv. 1200-1140)
● Saksafar (taxminan mil. avv. 519-517)
● Farasman (taxminan mil. avv. 329-320)
● Xusrav (taxminan mil. avv. 320)

Afrig‘iylar (IV-X asrlar)
● Afrig‘ (IV asr boshi)
● Abu Abdulloh Muhammad (?-995 yil, sulolaning so‘nggi vakili)

Ma’muniylar sulolasi (995-1017)
● Ma’mun ibn Muhammad (995-997)
● Ali ibn Ma’mun (997-999)
● Ma’mun ibn Ma’mun (999-1017)

Oltintoshlar sulolasi (1017-1041)
● Oltintosh (1017-1032)
● Said ibn Ma’sud (1032 -?)
● Ismoil Xandon (?- 1041)

Qadimgi Baqtriya davlati (O‘rta Osiyo)

Ahamoniylar sulolasi (mil. avv. 530-329)
● Smerdis (mil. avv. 530-522)
● Dadarshish (mil. avv. 522-486)
● Ariamen (mil. avv. 486-480)
● Masist (mil. avv. 480-465)
● Artabon (mil. avv. 465-423)
● Bess (mil. avv. 335-329)

Yunon-makedonlar
● Aleksandr Makedonskiy (mil. avv. 329-323)

Salavkiylar hukmronligi (mil. avv. 312-250)
● Antiox I (mil. avv. 293-260)

Yunonlar sulolasi (mil. avv. 250-130)
● Diodot I (mil. avv. 250-238)
● Diodot II (mil. avv. 238-212)
● Evtidem (mil. avv. 212-199)
● Demetriy (mil. avv. 199-167)
● Evkratit (mil.avv. 167-155)
● Geleokl (mil. avv. 155-130)

Kushonlar (I-III asrlar)
● Kudzula Kadfiz (15-51)
● Vima Kadfiz (51-78)
● Kanishka (78 -123)
● Vasishka (123-127)
● Xuvishka (127-159)
● Vasudeva I (159-193)
● Kanishka III (193-222)
● Vasudeva II (222-244)

Xiyoniylar (tahminan 470-590)
(Sirdaryo bo‘ylaridan Amudaryo havzasigacha bo‘lgan hudud)
● Grumbat …

Kidariylar (420-456)
(Amudaryo havzasi va janubi-g‘arbiy Sug‘d)
● Kidar …

Eftaliylar (V asrning 2-yarmi — VI asrning 60 yillari)
● Vaxshunvar …

Ashinaliylar (Turk xoqonligi) (VI asr o‘rtalari — 657)
● Istemi (553-576)
● Qora Churin (576-609)
● Taman (609-611)
● Sheguyxon (611-618)
● To‘nyobg‘uxon (618-630)
● Sibirxon (630-631)
● Irbis
● Bo‘lunyobg‘uxon (631)
● To‘ng Alp Duluxon (631-634)
● To‘ngshad-Ishbara To‘lisshad (634-639)
● Elqutluqshad Irbisxon (639-640)
● Bahodur-Irbisyobg‘uxon (640-641)
● Irbis Sheguyxon (641-651)
● Ishbaraxon (651-657)

Somoniylar (875-999)
● Nuh ibn Asad (819-842)
● Ahmad ibn Asad (842-864)
● Nasr I ibn Ahmad (865-892)
● Ismoil ibn Ahmad (874-907)
● Ahmad ibn Ismoil (907-914)
● Nasr II ibn Ahmad (914-943)
● Nuh I ibn Nasr (943-954)
● Abdumalik ibn Nuh (954-961)
● Mansur I ibn Nuh (961-976)
● Nuh II ibn Mansur (976-997)
● Mansur II ibn Nuh (997-999)
● Abdulmalik II ibn Nuh (999-1000)
● Ismoil ibn Nuh (1000-1005)

Qoraxoniylar (927-1212)
Yirik vakillari:
● Abdulkarim Sotuq Bug‘roxon (859-955)
● Muso ibn Abdulkarim (955-970)
● Hasan ibn Sulaymon (977-992)
● Ahmad ibn Ali Arslonxon (998-1017; hokimiyat amalda ukasi Nasr ibn Ali qo‘lida bo‘lgan)
● Mansur ibn Ali (1017-26)
● Ibrohim ibn Nasr Tamg‘achxon (1040-70)
● Arslonxon Muhammad ibn Sulaymon (1102-30)
● Usmon ibn Ibrohim (?-1212)

Anushteginiylar, xorazmshohlar (1097-1231)
● Qutbiddin Muhammad (1097-1128)
● Otsiz (1128-1156)
● El Arslon (1156-1172)
● Sultonshoh Mahmud (1172)
● Takash (1172-1200)
● Muhammad (1200-1220)
● Jaloliddin (1220-1231)

Temuriylar (1370-1500)
● Amir Temur (1370-1405)
● Xalil Sulton (1405-09)
● Ulug‘bek (1409-49)
● Abdullatif (1449-50)
● Abdullo Mirzo (1450-51)
● Abu Said ibn Sulton Muhammad (1451-69)
● Sulton Ahmad Mirzo (1469-94)
● Sulton Mahmud Mirzo (1494-98)
● Sulton Ali Mirzo (1498-1500)

Shayboniylar (1500-1601)
● Shayboniyxon (1500-1510)
● Ko‘chkunchixon (1510-1530)
● Abu Saidxon (1530-1533)
● Ubaydullaxon (1533-1539)
● Abdullaxon I (1539-1540)
● Abdulazizxon; Buxoroda (1540-1550)
● Abdulatif; Samarqandda (1540-1551)
● Navro‘z Ahmadxon — Baroqxon (1551-1556)
● Pirmuhammadxon (1556-1583)
● Abdullaxon II (1583-1598)
● Abdulmo‘minxon (1598-1599)
● Pirmuhammadxon II (1599-1601)

Ashtarxoniylar (1601-1756)
● Boqimuhammadxon (1601-1605)
● Valimuhammadxon (1605-1611)
● Imomqulixon (1611-1642)
● Nadrmuhammadxon (1642-1645)
● Abdulazizxon (1645-1681)
● Subhonqulixon (1681-1702)
● Ubaydullaxon II (1702-1711)
● Abulfayzxon (1711-1747)
● Abdulmo‘minxon (1747-1751)
● Ubaydulloxon III (1751-1754)
● Sherg‘ozi (1754-1756)

Buxoro amirligi (mang‘itlar sulolasi) (1756-1920)
● Muhammad Rahim (1756-1758)
● Doniyolbiy otaliq (1758-1785)
● Shohmurod (1785-1800)
● Haydar (1800-1826)
● Nasrulloxon (1826-1860)
● Muzaffar (1860-1885)
● Abdulahad (1885-1910)
● Olimxon (1910-1920)

Xiva xonligida shayboniylari sulolasi (1511-1570)
● Elbarsxon (1511-1516)
● Sulton Hojixon (1516)
● Husaynqulixon (1516)
● So‘fiyonxon (1516-1522)
● Bujaqaxon (1522-1526)
● Avaneshxon (1526-1538)
● Alixon (1538-1547)
● Aqatoyxon (1547-1556)
● Yunusxon (1556-1557)
● Do‘stxon (1557-1558)
● Hoji Muhammadxon (1559-1602)
● Arab Muhammadxon (1602-1621)
● Habash sulton va Elbars sulton (1621-1623)
● Asfandiyorxon (1623-1643)
● Abulg‘ozixon (1644-1663)
● Anushaxon (1663-1687)
● Xudoydodxon (1687-1688)
● O‘zbekxon-Arnakxon (1688-1690)
● Jo‘ji Sulton (1694-1697)
● Valixon (1697-1699)
● Shohniyozxon (1699-1690)
● Shohbaxtxon (1702-1703)
● Sayid Alixon (1703-1705)
● Musaxon (1705-1706)
● Yodgorxon (1706-1713)
● Sherg‘ozixon (1714-1728)
● Elbarsxon (1728-1739)
● Tohirxon (1739-1740)
● Abulxayrxon (7-8 kun)
● Nuralixon (1740-1742)
● Abulg‘ozixon II (1742-1746)
● G‘oyibxon (1746-56)
● Qoraboyxon (1756-1757)
● Temurg‘ozixon (1757-1764)
● Xudoydodxon (1764-1765)
● Shohg‘ozixon (1766-1767)
● Abulg‘ozixon III (6 oy)
● Nuralixon (1768)
● Jahongirxon (bir yil)
● Bulakayxon (1770)

Xiva xonligida qo‘ng‘irotlari sulolasi (1770-1920)
● Muhammad Amin inoq (1770-1790)
● Avaz Muhammad inoq (1790-1804)
● Eltuzarxon (1804-06)
● Muhammad Rahimxon (1806-1825)
● Olloqulixon (1825-1842)
● Rahimqulixon (1842-1845)
● Muhammad Aminxon (1845-1855)
● Abdullaxon (1855-1856)
● Qutlug‘murodxon (1856)
● Said Muhammadxon (1856-1864)
● Muhammad Rahimxon II (1864-1910)
● Asfandiyorxon (1910-1918)
● Said Abdullaxon (1918-1920)

Qo‘qon xonligida minglar sulolasi (1709-1863)
● Shohruxbiy (1709-1721)
● Abdurahimbiy (1721-1733)
● Abdulkarimbiy (1733-1750)
● Abdurahmonbiy (1750)
● Erdona (1751-1752; 1753-1762)
● Bobobek (1752-1753)
● Sulaymon (1762-1763)
● Norbo‘ta (1763-1798)
● Olimxon (1798-1810)
● Umarxon (1810-1822)
● Muhammad Alixon (1822-1842)
● Sheralixon (1842-1844)
● Murodxon (1844)
● Xudoyorxon (1845-1858; 1862-1863; 1865-1875)
● Mallaxon (1858-1862)
● Sulton Sa’idxon (1863)

Turkiston general-gubernatorligi (1867-1917)
● K. P. fon Kaufman (1867-1881)
● G. A. Kolpakovskiy (1881-1882)
● M. G. Chernyayev (1882-1884)
● N. O. Rozenbax (1884-1888)
● A. B. Vrevskiy (1889-1898)
● S. M. Duxovskoy (1898-1901)
● N. A. Ivanov (1901-1904)
● P. N. Tevyashov (1904-1905)
● D. I. Subbotich (1905-1906)
● N. I. Grodekov (1906-1908)
● P. I. Mishchenko (1908-1909)
● A. B. Samsonov (1909-1913)
● Flug (1913-1915)
● Martson (1915-1916)
● A. N. Kuropatkin (1916-1917)

BXSR (Buxoro Xalq Sovet Respublikasi) (1920-1924)
● A. Muhitdinov (1920.09 — 1921.09) — Umumbuxoro inqilobiy qo‘mitasi raisi.
● F. Xo‘jayev (1920.09 — 1924.10) — BXSR xalq nozirlar raisi.
● U. Po‘latxo‘jayev (1921.09 — 1922.08) — BXSR MIK raisi.
● P. Xo‘jayev (1922.08-1924.11)- BXSR MIK raisi.
● M. Aminov — BXSR MIK raisi.

XXSR (Xorazm Xalq Sovet Respublikasi) (1920-1924)
● M. Sultonmurodov (1920.02 — 1920.03) — Xorazm inqilobiy qo‘mitasining raisi.
● P. Yusupov (1920.27.04 — 1921.06.03) — XXSR xalq nozirlar raisi.
● J. Qo‘chqorov (1921.03 — 1921.05) — Xorazm inqilobiy qo‘mitasining raisi.
● M. Olloberganov (1921.05 — 1921.09) — XXSR MIK raisi.
● O. Muhammadrahimov (1921.09 — 1921.11) — XXSR MIK raisi.

Rossiya Muvaqqat hukumati tarkibida Turkiston
● N. N. Shchepkin (1916. 07.04 — 1917. 01.11) — Rossiya Muvaqqat hukumatining Turkiston komitetining raisi.

Sovet Rossiyasi tarkibida Turkiston (1917-1918)
● F. I. Kolesov (1917-1918) — Turkiston HKS raisi.

TASSR (Turkiston Avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasi) (1918-1924)

Turkiston ASSR Markaziy Ijroiya Komiteti (MIK) raislari
● P.A.Kobozev (1918-1919) — Turkiston MIK raisi.
● F. Solkin (1918. 30.04. ) — Turkiston MIK hamraisi.
● Votinsev (1918-1919.19.01) — Turkiston MIK raisi.
● Kozakov (1919.28.01 — 1920) — Turkiston MIK raisi.
● N. To‘raqulov (1919) — Turkiston MIK hamraisi.
● T. Risqulov (1920.01 — 1920.07) — Turkiston MIK raisi.
● A. Rahimboyev (1920-1922) — Turkiston MIK raisi.
● I. Xidiraliyev (1922-1924) — Turkiston MIK raisi.

O‘zSSR (O‘zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi) (1925-1991)

O‘zbekiston Kompartiyasi MKning 1-kotiblari:
● V. Ivanov (1925-1927)
● N. Gikalo (1929)
● A. Ikromov (1929-1937)
● U. Yusupov (1937-1950)
● A.Niyozov (1950-1955)
● N. Muhitdinov (1955-1957)
● S. Kamolov (1957-1959)
● Sh. Rashidov (1959-1983)
● I.Usmonxo‘jayev (1983-1988)
● R. Nishonov (1988-1989)
● I. Karimov (1989-1991)

O‘zbekiston Respublikasi (1991 yil 1 sentyabr).

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti:
● Islom Abdug‘aniyevich Karimov