#SALAVKIYLAR

SALAVKIYLAR DAVLATI

Salavkiylar davlati va Yunon-Baqtriya podsholigi O‘rta Osiyo Mil. avv. 323-yil Make- Salavkiylar doniyalik Aleksandr vafot davlati tarkibida etdi. U barpo etgan davlat uch qismga: Makedoniya, Misr va Suriyaga bo‘linib ketdi. Bu davlatlar Aleksandrning eng