HUKMDORLAR

Bobobek ibn Abdurahimbiy

Bobobek ibn Abdurahimbiy Minglar sulolasidan bo‘lgan Qo‘qon xoni. Abdurahimbiyning katta o‘gli. Jung‘orlar (ba’zi manbalarda qalmoqlar) 1740 yillarda Qo‘qonni qamal qilganlarida Abdurahimbiy jiyani Bobobekni garov sifatida oq uylik qilib dushmanlarga beri

Erdonabiy ibn Abdurahimbiy

Erdonabiy ibn Abdurahimbiy Ming sulolasidan bo‘lgan Qo‘qon xoni. Abdurahmon Qo‘qonda olti oylik hukmronligidan so‘ng xonlik taxtiga o‘tirgan. Uning hukmronligi davrida (1751-1762) xonlikning qudrati ortgan. U O‘sh, O‘zganni bo‘ysundirgan. 1758-1759 yillar

Abdurahmon

Abdurahmon Ming sulolasidan bo‘lgan Qo‘qon xoni. Abdulkarimbiyning o‘g‘li. 1750 yilda Abdulkarimbiy vafot etgach xonlik taxtiga o‘tirgan va atigi olti oygina hukmronlik qilgan. Ammo, olti oy o‘tgach u Marg‘ilonga hokim qilib yuboriladi. Taxtga esa Erdona

Abdulkarimbiy ibn Shohruhbiy

Abdulkarimbiy ibn Shohruhbiy Ming sulolasidan bo‘lgan Qo‘qon xoni. Shohruxbiyning o‘g‘li. Akasi Abdurahimbiy vafot etgach (1733), taxtga o‘tirgan. Xonlik o‘rdasini Qo‘qon yaqinidagi Tepaqo‘rg‘ondan Qo‘qonga ko‘chirgan. 1746 yil O‘ratepa hokimi Fozilbiy yo

Abdurahimbiy ibn Shohruhbiy

Abdurahimbiy ibn Shohruhbiy Ming sulolasidan bo‘lgan Qo‘qon xoni, Shoxruhbiyning o‘g‘li. U xushyor, oqil, donova tadbirkor edi. Abdurahimbiy davrida Qo‘qonda qal’a qurilgan bo‘lib, u xozirda “Eski qo‘rg‘on”deb ataladi. V.P. Nalivkinning ma’lumotiga ko‘ra,

Shoxruhbiy ibn Ashurbiy

Shoxruhbiy ibn Ashurbiy Keyinchalik Qo‘qon xonligi deb atalgan davlatning asoschisi. 1709 yilda minglar alohida beklik tuzgan chodalik din peshvolari hokimiyatini ag‘dardilar va Farg‘ona vodiysida hokimiyatni o‘z qo‘lariga oldilar. Ming qabilasi yo‘lboshc