#Vashington konferensiyasi

G‘ARB MAMLAKATLARI

Birinchi jahon urushi 1918-yil 11-noyabrda Germaniyaning Antantaga taslim boiishi bilan tugadi. Shundan soiig urush aybdori boigan German bloki davlatlari bilan yetkazilgan zarami iioplash va shartnoma tuzish uchun tayyorgarlik boshlandi. Ko‘p asrlardan b