HUKMDORLAR

Xudoyorxon

Xudoyorxon Minglar sulolasiga mansub bo‘lgan Qo‘qon xoni (1845-1875- tanaffuslar bilan). Sheralixonning o‘g‘li. Qaynotasi Musulmonqul tomonidan taxtga o‘tqazilgan. Ammo yosh bo‘lganligi tufayli amalda davlat ishlarini Musulmonqul boshqarib borgan. Eng muh

Sulton Sayidxon ibn Mallaxon

Sulton Sayidxon ibn Mallaxon Qo‘qon xonligida Sulton Sayidxon 1863 yil iyulda qirg‘izlar va qipchoqlar amiri lashkar Alimqul boshchiligida hokimyatni egallagan. Sulton Sayidxon nomigagina xon qilib ko‘tarilgan, amalda davlat ishlari Alimqul qo‘lida bo‘lga

Mallaxon ibn Sheralixon

Mallaxon ibn Sheralixon Ming sulolasidan bo‘lgan Qo‘qon xoni. Xudoyorxonning akasi. 1858 yilgi taxt uchun kurashda Xudoyorxon qo‘shinini Somonchi qishlog‘I yaqinida yengib Qo‘qonni egallagan va o‘zini xon deb e’lon qilgan. 1860 yil Mallaxon qo‘shin to‘pla

​​​​​​​Murodxon ibn Olimxon

​​​​​​​Murodxon ibn Olimxon Minglar sulolasidan bo‘lgan Qo‘qon xoni. Olimxonning o‘g‘li. Isfara hokimi Sotiboldi dodxoh Qo‘qon xoni Sheralixonga qarshi fitna uyushtiradi, bu ishga Murodxon ham tortiladi. Ular Musulmonqul mingboshi qirg‘izlar isyonini bost

​​​​​​​Sheralixon Hojibek o‘g‘li

​​​​​​​Sheralixon Hojibek o‘g‘li Qo‘qon xoni. 1842 yil Buxoro amiri Nasrullo Qo‘qonni bosib olib Ibrohim Xayolni noib etib tayinlab ketadi. Uning zulmidan norozi boґlgan qo‘qonliklar qo‘zg‘olon koґtaradilar va xon avlodlaridan boґlmish Sheralini Qo‘qon xo

Muhammad Alixon

Muhammad Alixon Minglar sulolasidan bo‘lgan Qo‘qon xoni. Umarxon va Nodiraning o‘g‘li. Otasi Umarxon vafotidan keyin 17 yoshida taxtga o‘tirgan. Hukmronlik davrida xonlik hududini kengaytirishga uringan. Janubiy Olay tog‘ etagida tojiklar bo‘ysundirilgan.