HUKMDORLAR

Amir Umarxon Amiriy

Amir Umarxon Amiriy Qo‘qon xoni, zullisonayn shoir. Norbo‘tabiyning o‘g‘li. O‘zbeklarning ming urug‘idan. Boshlang‘ich savodini oilada chiqarib, keyin madrasada tahsil olgan. Yoshligidan saroy xizmatiga jalb qilingan: akasi – Qo‘qon xoni Olimxonning davla

Olimxon

Olimxon Qo‘qon xoni. Minglar sulolasidan. Norbo‘tabiyning o‘g‘li. Uning davrida saltanat hududini kengaytirish davom ettiriladi. U Ohangaron, Chimkent, Sayram, Toshkent viloyatining hammasini, Rossiyaga boruvchi karvon yo‘llaridagi muhim manzilgohlarni za

Norbo‘tabek

Norbo‘tabek, Qo‘qon xoni. Abdurahmonning o‘g‘li, Abdulkarimbiyning nabirasi. 14 yoshidan taxtga chiqqan. Namangan beklarining separatizmini bostirgan. Qo‘zg‘alon ko‘targan Xo‘jand begini yengib, shaharni o‘ziga bo‘ysundirgan. Ammo, O‘ratepa nomigagina Bux

​​​​​​​Sulaymon ibn Shodibiy

​​​​​​​Sulaymon ibn Shodibiy Qo‘qon xonligida 12 yil hukmronlik qilgan Erdonabiy vafot etgach (1762), Shodibiyning o‘g‘li Sulaymonbek taxtga o‘tqaziladi, lekin suiqasd tufayli uch oy hikmronligidan so‘ng o‘ldiriladi. Sulaymonbekning qotillari Abdulla Qush

Bobobek ibn Abdurahimbiy

Bobobek ibn Abdurahimbiy Minglar sulolasidan bo‘lgan Qo‘qon xoni. Abdurahimbiyning katta o‘gli. Jung‘orlar (ba’zi manbalarda qalmoqlar) 1740 yillarda Qo‘qonni qamal qilganlarida Abdurahimbiy jiyani Bobobekni garov sifatida oq uylik qilib dushmanlarga beri

Erdonabiy ibn Abdurahimbiy

Erdonabiy ibn Abdurahimbiy Ming sulolasidan bo‘lgan Qo‘qon xoni. Abdurahmon Qo‘qonda olti oylik hukmronligidan so‘ng xonlik taxtiga o‘tirgan. Uning hukmronligi davrida (1751-1762) xonlikning qudrati ortgan. U O‘sh, O‘zganni bo‘ysundirgan. 1758-1759 yillar